Ventilasjon

Flere ser i dag hvilke nytte vi kan ha av et godt inneklima med tanke på effektivitet og trivsel.
Ventilasjon er en forutsetning for et bra inneklima, og her er det en del å ta hensyn til i valg av rett utstyr.
Arbeidstilsynet har sine krav i forhold til luftmengder, men i tillegg er det mange som velger å prioritere kjøling for et svalere inneklima på varme sommerdager. Her finnes flere nivåer, som for eksempel kjøling integrert i aggregatet, eller et tillegg for individuell kjøling og styring for hvert rom.

Det er også viktig å vite at systemet som velges også har forskjellige priser i drift.
Dette med tanke på gjenvinning og eventuelt varmepumpe som kan integreres i systemet, med mer.

Den vanligste form for gjenvinning av varme på vinterstid i ventilasjonsaggregater er roterende varmegjenvinner som i dagens anlegg gjenvinner ca. 80% av varmen fra avtrekkslufta og tilfører tillufta.
Så fins det individuelle ønsker og behov som kan gjøre det nødvendig å velge andre systemer.

Det er som nevnt av stor betydning hvilke tekniske løsninger som velges på ventilasjonsaggregatet med tanke på gjenvinning av varme, da ventilasjon står for en betydelig del av energiforbruket i bygg. VIVE AS har god kompetanse på energiøkonomisering, og kan gi gode råd i forhold til hva som er energiøkonomisk lønnsomt i valg av løsninger på både nybygg og rehabilitering.