Referanser

  • Kiil Sandtangen AS: Varmesentral med VP og oljekjel til oppvarming av diverse bygg spredt ut på området (foreløpig 2500 m2 oppvarmet areal).
  • Helle Barneskole: Behovsstyrt ventilasjon på 50.000 m3/h. Vi har også levert toppsystemet for sentral driftskontroll som styrer ventilasjon og varmepumpedrift.
  • Skinnbua: Varmeanlegg VP og ventilasjon.
  • Sannidal ungdomsskole, administrasjonsbygg: Konvensjonell ventilasjon.
  • Skien barne 0g familiesenter: Spennende og nyskapende prosjekt for Statsbygg. Behovsstyrt ventilasjon (VAV) med optimizerfunksjon og SD anlegg som styrer tekniske anlegg (varmepumpe og ventilasjon). Vi har vært med i prosjekteringsgruppa. Prosjektet har gjort bruk av BIM (BygningsInformasjonsModellering) i prosjekteringen av bygningen. Det har vært spennende og utviklende å ta del i prosjektet.