Inneklima

Godt inneklima vil vi gjerne ha, men hva er vi villige til å investere i det?

Ventilasjon, kjøling, varmeanlegg, solavskjerming, bra U-verdier i byggkonstruksjon, støysvake installasjoner, akustikk, belysning  og mye mer er med å påvirke vårt forhold til inneklima.