ENØK

Vi ønsker alle å ha kontroll på energikostnadene våre.

Enøk er etter vært blitt et kjent ord som står for energiøkonomisering.
Et viktig begrep i disse miljøfokuserte tider, og en tid hvor energiprisene kan være skremmende variable.

Vi drar gjerne ut på bygg for å kartlegge energiflyten, og kan komme med forslag til tiltak som reduserer energiforbruket, samt ser på valg av energibærer for å sikre en mer stabil energipris.

Energioppfølging;

Energioppfølging av bygg gir trygghet i forhold til eventuelle feil som kan oppstå gjennom året, og kan da eliminere store energiendringer.

Gjennom en kontinuerlig energioppfølging over tid vil man også ha gode grunndata for kvalitetsikre enøk tiltak som realiseres på bygget.

Den tekniske utviklingen er så raskt akselererende at det som var bra for få år siden kan forbedres ytterligere i dag.