Varme

Den største energiutgiften til et bygg går vanligvis til oppvarming.
Da er det viktig å velge rett varmekilde, og tenke fleksibilitet.
Det å ha muligheten til å velge mellom ulike energikilder gir også muligheten til en hver tid å velge rimeligste løsning. For å oppnå fleksible varmesystemer forutsettes det i hovedregel vannbåren varme, og fortrinnsvis med lav systemtemperatur.

Noen av de vanligste former for varme er :

  • Varmepumpe i forskjellige former, og her får man veldig grovt sagt tre kWh når man tilfører en kWh.
  • Biobrensel som ved, flis og pellets har et voksende marked.
  • Solvarme
  • Fjernvarme er mye brukt i tettere befolkede strøk, og kommer ofte fra søppelforbrenning eller flis-fyring i kombinasjon med andre systemer.
  • Elektrisitet med direkte varme er mest brukt fra gammelt av, og finnes i form av panelovner, men også elektrokjel med vannbåren varme på er ofte benyttet på større bygg.

Miljøhensyn er oftere fokus også i valg av energikilde, og det er av den grunn også økende behov for konvertering av varmeanlegg som i hovedsak varmes opp av fossile brensler til mer miljøvennlige alternativer. I mange sammenhenger kan også konvertering gi bedret driftsøkonomi.